top of page

İstanbul Konut Zirvesi

Konutta, Toplulukta ve Mahallede: Kiminle, Kim İçin, Nasıl?

Yer/Tarih:

İstanbul / 5-6 Aralık 2021

Lokal: Araştırma ve Tasarım İşliği 5-6 Aralık tarihleri arasında İBB İstanbul Planlama Ajansı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ortaklığında düzenlenen İstanbul Konut Zirvesi’nin “Konutta, Toplulukta ve Mahallede: Kiminle, Kim İçin, Nasıl?” başlıklı çalıştaya katıldı.

İki gün süreli atölyenin ilk gününde kadınlar, gençler, göçmenler ve kentsel dönüşüm mağdurları gibi farklı öznelerle bir araya gelinerek bu öznelerin konut sorunuyla karşılaşma biçimlerini, sorunların boyutlarını, bu sorunlarla nasıl mücadele ettiklerini ve yerel yönetimlerden beklentilerini anlamaya yönelik bir tartışma yürütüldü.

İkinci gün ise her biri Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği gibi topluluk odaklı çalışan sivil oluşumların temsilcilerinden oluşan davetli çalışma ekibi, atölyenin ilk gününde masalarda takip edilen tartışmaları sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden değerlendirdi.

Atölyede sorunlar tartışılırken konuta erişim, mekansal kalite, güvenlik, açık alanlara erişim, kentsel hizmetlere erişim, finansal mekanizmalar, hukuki süreçler başlıkları öne çıkarken, çözüm önerileri tartışmalarında ise mücadele yöntemleri, destek mekanizmaları, paydaşlar ve yerel yönetimlerden beklentiler başlıkları öne çıktı. Atölye konut sorunuyla karşı karşıya kalan farklı öznelerin sorunlarının analiz edilmesi ve çözüm önerilerinin, stratejilerin ve somut önerilerin raporlanması ile sonlandı.

Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği olarak katkı sunduğumuz çalışmanın dökümü yakın zamanda İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayınlanan sonuç bildirgesine link üzerinden erişilebilir.

Lokal İşlik Katılımcıları:

Ekin Ünlü, Elif Sidar Ökdemir, Mehmet Ali Gasseloğlu

Düzenleyen:

İBB İstanbul Planlama Ajansı ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı

bottom of page