top of page

Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi

No: 1 Tasarla l Sakinlerle Buluşma 2

Yer/Tarih:

Kızılağaç Köyü, Kırklareli / 16 Nisan 2022

Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi No: 1 Tasarla sonrasında ortaya çıkan 4 farklı proje Eylül ayında köy sakinleriyle paylaşılmış ve geri dönüşler doğrultusunda katılımcılarla tekrar bir araya gelinerek bu dört öneri sentezlenmiş ve iki öneriye düşürülmüştü.

16 Nisan Cumartesi Kızılağaç köy sakinleri ile proje önerilerini konuşmak üzere tekrar bir araya gelindi. Öneriler dahil edilen işlevler, plan çözümleri ve iç mekan tasarımları olmak üzere üç başlıkta değerlendirmek üzere gruplandı. Her bir kategori için kısa sürede anlaşılacak ve köy sakinlerin yorumlarını, eleştirilerini ve katkılarını almaya yönelik pafta ve broşürler hazırlandı. Aktif olarak kullanılmakta olan köy okulunda ve köy kahvesinde gerçekleşen ve bir gün süren çalışmaya farklı yaş grubundaki 29 kişi katıldı.

Çalışmaya katılanlar için ilk olarak mekansal önerilere dair bilgilendirme yapıldı. Daha sonra öneriler sırasıyla sundukları işlevlere, plan çözümlerine ve iç mekanlarına dair değerlendirmeler yapıldı. İşlev önerileri hazırlanan çerçevede katılımcılar tarafından notlandı ve ek öneriler sözlü ve yazılı olarak ifade edildi. Plan önerileri ve iç mekan çözümleri ise proje paftalarının üzerinde değerlendirildi. Yeni öneriler boş bir plan üzerinde çizilerek veya mahallere notlar düşülerek bildirildi. Bu değerlendirmelerin sonucunda elde edilen veriler Mayıs ayı içerisinde atölye katılımcıları ile tekrar bir araya gelerek sentezlenecek ve proje önerisi uygulamaya hazırlanmak üzere son haline getirilecek.

Sunum:

Arif Gönül, Ekin Ünlü

Görsel Belgeleme:

Ali Rıza Bayrak

bottom of page