top of page

Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme Atölyesi

No:1 Tasarla

Yer/Tarih:

Kızılağaç, Kırklareli - TAK Kadıköy, İstanbul / 23-26 Eylül 2021

Kamu yararı gözeterek mekansal ihtiyaçlar ve birlikte yaşam odağında eşitlikçi, ekolojik ve ekonomik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayan Lokal: Araştırma ve Tasarım İşliği ilk atölye çalışması için 23-26 Eylül tarihleri arasında Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden 24 katılımcıyla bir araya gelerek Vize’nin Kızılağaç Köyü’nde on yılı aşkın süredir kullanımda olmayan köy okulunu köyün yeni ihtiyaçlarına cevap verecek bir kamusal mekan olarak yeniden işlevlendirmek için çalışmalara başladı.

Atölyenin ilk günü Kızılağaç Köyü Muhtarı Mürvet Kahraman, Kırklareli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Umut Karaseyfioğlu ve TOBB Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulundan Rengin Ak’ın da katılımlarıyla Kızılağaç’ta başladı. Okul bahçesinde şehir plancısı ve oyuncu Betül İngin’in kolaylaştırıcığında mekanı beden aracılığıyla farklı biçimlerde duyumsamayı sağlayacak oyunla başlayan ilk gün, öğleden sonra analiz ve veri toplamaya ilişkin çalışmalarla devam etti. Köyü, çevresini ve köydeki gündelik hayatı analiz etmek, okul binası ve bahçesindeki yapıların nitelikleri, ihtiyaçları ve mevcut durumlarını kaydetmek ve köy halkıyla kısa görüşmeler yapmak üzere 24 öğrenci üç gruba ayrılarak veriler toplanmasıyla devam etti ve ardından İstanbul’a dönüldü.

Kadıköy Belediyesi’nin kullanım imkanı sunduğu Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK) gerçekleşen sonraki üç gün boyunca öğrenciler mekanı yeniden işlevlendirmeye dair program önerileri ve tasarımlar geliştirdiler.

İkinci gün Kızılağaç’ta gündelik hayatı, ihtiyaçları, talepleri ve okul yapısının mevcut durumunu anlamaya yönelik yapılan çalışmaların aktarımıyla başladı. Mimar Can Çilek’in “Yeni Amaca Uyum” başlıklı sunuşuyla devam eden gün; çalışma gruplarının mekanın köylünün mevcut ihtiyaçlarına yönelik yeniden işlevlendirilmesi için yapı programı önerileri üzerine çalışmasıyla devam etti. İlk gün çeşitli çalışmalar, görüşmeler ve okul binasının analiz eden gruplar atölyenin ikinci gününde TAK’ta gözlemlerini birbirine aktardı. Katılımcılar, uzun yıllardır atıl kalmış Kızılağaç Köy Okulu’nun köyde gerçekleştirilen analiz çalışmaları, görüşmeler ve grup tartışmaları üzerine mekanın köylünün mevcut ihtiyaçlarına yönelik yeniden işlevlendirilmesi için yapı programı önerileri üzerine çalışmaya başladı.

Atölyenin üçüncü gününde gruplara ayrılan öğrenciler mekansal öneriler geliştirmeye başladı. Katılımcılar tarafından önerilen kullanımlar, yapı programları ve ilişkilerin nasıl aktarılacağını tartışmak üzere örnekler üzerinden bir sunuş yapıldı. Okul binasının yeni kullanım potansiyellerine yönelik mekansal öneriler geliştirmek üzere gruplara ayrılan mimarlık, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama öğrencileri birbirlerine kritik vererek gün boyunca önerileri geliştirmeye devam etti.

Atölyenin dördüncü ve son gününde öğrenciler köy okulu binasının yeni kullanım potansiyellerine yönelik geliştirdikleri mekansal önerileri sonlandırdı. Köyün bütününe dair analizlerin yanı sıra 4 farklı proje önerisi çıkarılan atölye, grupların proje sunumlarıyla tamamlandı.

İlerleyen haftalarda atölye sonucunda ortaya çıkan tasarım önerilerinin Kızılağaç Köyü sakinlerine aktarılarak onların görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesiyle devam edecek projenin 2022 yılında yine Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden öğrencilerin katılacağı bir yaz okulunda uygulanması hedefleniyor.

Projenin ilk aşamasının gerçekleşmesine katkı sağlayan Kırklareli Ticaret Borsası’na, Kırklareli TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’na, İkikalem Mimarlık’a, Kırklareli’ne ulaşım konusunda destek olan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve araç tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, atölyenin İstanbul’da gerçekleşen bölümünde mekan kullanımı sağlayan Kadıköy Belediyesi’ne ve Tasarım Atölyesi Kadıköy çalışanlarına ve çalışmayı “Yeni Amaca Uyum” başlıklı sunumuyla katkı sağladığı için Musa Can Çilek’e teşekkür ederiz.

Kolaylaştırıcılar:

Arif Gönül, Ekin Ünlü, Elif Sidar Ökdemir, Mehmet Ali Gasseloğlu, Merve Yıldırım, Tolga Kılıçkap

Katılımcılar:

Ali Tıknazoğlu, Alper Aksu, Aylin Karanfil, Ayşe Zorer, Ayşenur Baltacı, Baran Çakıl, Begüm Cebeci, Berivan Güzel, Burak Karaca, Ece Savaş, Elif Çay, Eylül Güngör, Ezgi Ayan, İpek Aslı Ark, İpek Naz Toraman, Melek İnce, Miray Cessur, Nazlı Giriftinoğlu, Seha Yüksel, Seheri Canan Tamar, Serhat Uğurcan Akman, Serkan Gürkan, Zeynep Gülce Aydın

Görsel Belgeleme:

Ali Rıza Bayrak

Oyun Kurucu:

Betül İngin

Destekçiler:

bottom of page